נבחנים יקרים,

לפניכם קובץ שחזורי הבחינות השונות בחשבונאות לשימושכם.
נשמח לעזור בהכנה נוספת לבחינות הרשות לני"ע ומשרד האוצר.
שיהיה בהצלחה!

 

פתרון הבחינה בחשבונאות – נובמבר 2022>>

פתרון הבחינה בחשבונאות – מאי 2022>>

פתרון הבחינה בחשבונאות – אוקטובר 2021 >>

פתרון הבחינה בחשבונאות – מאי 2021>>

שחזור בחינה בחשבונאות – נובמבר 2020 >>

שחזור הבחינה בחשבונאות – נובמבר 2018>>

שחזור הבחינה בחשבונאות – מאי 2018>>

שחזור הבחינה בחשבונאות – נובמבר 2017>>

שחזור הבחינה בחשבונאות – מאי 2017>>

שחזור הבחינה בחשבונאות נובמבר 2016>>

שחזור הבחינה בחשבונאות מאי 2016>>

שחזור הבחינה בחשבונאות נובמבר 2015>>

שחזור הבחינה בחשבונאות אפריל 2015>>

שחזור הבחינה בחשבונאות נובמבר 2014 >>

שחזור הבחינה בחשבונאות מאי 2014 >>

שחזור הבחינה בחשבונאות נובמבר 2013 >>

שחזור הבחינה בחשבונאות מאי 2013 >>

שחזור הבחינה בחשבונאות מאי 2012>>

שחזור הבחינה בחשבונאות מאי 2011 >>

שחזור הבחינה בחשבונאות נובמבר 2011 >>