תלמידים יקרים,
מצורף טופס הבחינה בחשבונאות שנערכה ביון 22.05.16, כפי שנמסר ע"י הרשות לניירות ערך.

התשובות המסומנות בטופס הבחינה הן לדעת המרצה עידית שניר בלבד.

בהצלחה לכולכם!