תלמידים יקרים,

תודה רבה לכם על הנכונות לשיתוף פעולה. בזכותכם אנו יכולים להציג שחזור זה.
לפניכם שחזור ראשוני בלבד!
התשובות הכתובות מטה הינן ע"פ דעתם בלבד של המרצים אמיר אלשיך, מיכל אלשיך ותומר סנדק ואינן מייצגות את התשובות הסופיות שיקבעו ע"י הרשות לני"ע.

בהצלחה!

צוות האקדמיה לפיננסים