על פי הקבוע בתקנות הרשות לניירות ערך ניתן להגיש בקשה לפטור מבחינות היסוד לקבלת רישיון לניהול תיקים / משווק פנסיוני, (סטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות)לכל מי שיש לו תואר ראשון ב : ראיית חשבון, כלכלה, מנהל עסקים, ביטוח או בנקאות בלבד!!!
התואר חייב להיות מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ולא ניתן לקבל פטור על סמך תארים אחרים או קורסים ספציפיים.

את הבקשה מגישים לרשות לניירות ערך לפי הלינק המצ"ב

http://www.isa.gov.il/Consultants_Marketers/231/Pages/p-001.aspx