פטורים מהבחינות – כלכלה, חשבונאות, מימון וסטטיסטיקה – אישור מהרשות לני"ע:

בשלב הראשון יש לבקש מהמכללה שינפיקו לך אישור זכאות לתואר.

אם יש לך כבר אישור מקורי יש לעשות צילום ולפנות לעו"ד שיחתום לך העתק נאמן למקור .

לאחר מכן, עליך להיכנס לאתר הרשות לני"ע בלינק הבא ולמלא את הטופס .
על סעיף ו' ניתן לדלג ולמלא ישירות את סעיף ז' – פטורים.

יהיה עליך לשלם אגרת בקשה.

את האגרה + אישור הזכאות לתואר המקוריים יש לשלוח ל: רשות לניירות ערך, מחלקת רישוי יועצים, כנפי נשרים 22, ירושלים, 95464.

בד"כ הם נותנים תשובה תוך שבועיים אם הינך זכאי לפטורים.