תלמידים יקרים, לפניכם פתרון הבחינה בכלכלה של הרשות לני"ע,  שנערכה באוקטובר 2021

הפתרונות עפ"י דעת המרצה בלבד  ואינם מייצגים את פתרונות הרשות לני"ע.

שיהיה בהצלחה לכולם!