הרשמה ועלויות:

הרשמה לבחינות הרשות לניירות ערך מתבצעת דרך אתר הרשות.
עלות ההרשמה לכל בחינה הינה – 437ש"ח.

על מנת להירשם לבחינות הרשות לניירות ערך יש למלא את טופס ההרשמה לבחינה>>
לפרטים לגבי נוהל הרישום לבחינה של הרשות לני"ע >>

הרשמה לבחינת משרד האוצר (יסודות הביטוח, גמר פנסיוני)>><a

כללים להחזר אגרת בחינה >>

מבנה הבחינות:
הבחינות בחשבונאות, כלכלה, מימון, מקצועית א הן אמריקאיות ומורכבות מ 20 שאלות.
הבחינה באתיקה ודינים מורכבת מ25 שאלות אמריקאיות
הבחינה במקצועית ב' (ניהול תיקים) היא בחינה פתוחה

סילבוס בחינות הרשות לנירות ערך>>

ציונים:
הציונים מתפרסמים באתר הרשות לנירות ערך בד"כ 10 ימים לאחר מועד הבחינה האחרונה שהיתה באותו מחזור הבחינות.
את ציונכם תוכלו לראות באתר הרשות לניירות ערך במערכת "מידע אישי ופרסום ציונים">>

מי מכם שקיבל מעל ציון 60 – יופיע הציון "עבר". מי שקיבל מתחת ל-60 – יראה את הציון עצמו. – בהצלחה!!!