התהליך אותו יש לעבור על מנת לקבל רישיון סוכן ביטוח מקצועי בנוי בצורה אשר תבטיח כי סוכני הביטוח הפועלים בשוק לא רק מכירים את כל החוקים, התקנות והנהלים הרלבנטיים, אלא גם מחזיקים בהבנה טובה אודות אופן פעולת שוק ההון, המאפיינים של השוק, הסיכונים העיקריים הטמונים בו וכו'. בעולם בו תחום הביטוח מעורב באופן אינטגראלי ומהותי כל כך בעולם הפיננסים ושוק ההון, על סוכן ביטוח טוב להכיר ולהבין את אופן פעולת השוק והכלכלה בכללותה. מעבר לצורך בידע והבנה של השוק, קיימים מספר קריטריונים נוספים – מקצועיים ובירוקראטיים, בהם צריך סוכן הביטוח לעמוד, בטרם יקבל רישיון רשמי מטעם משרד האוצר. מהם אותם קריטריונים ומהי הדרך אותה מומלץ לעבור על מנת לעמוד בהם בהצלחה?

 

קריטריון ראשון – מבחנים מקצועיים רשמיים

הקריטריון הראשון בו יש לעמוד הוא כאמור ידע והבנה מעמיקים ומספקים של אופן פעולת השוק. על מנת להבטיח זאת, נבחנים המועמדים לקבלת רישיון סוכן ביטוח בשישה מבחנים שונים, המועברים על ידי הרשות לניירות ערך והממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר.

ישנן ארבע בחינות יסוד אותן נדרשים המועמדים לעבור – בחינה בחשבונאות, כלכלה, סטטיסטיקה ומימון ובחינה ביסודות הביטוח. כפי שניתן לראות, כל אחד מן הנושאים הללו רלבנטיים ביותר לעבודתו של סוכן הביטוח, החל מהחוקים והתקנות של עולם החשבונאות המכתיבים את האופן בו מתנהלים הכספים בעולם העסקי ועד ליסודות תחום הסטטיסטיקה – ענף עליו נשען עולם הביטוח, אשר נסמך באופן יסודי ומקיף על חישובים סטטיסטיים…

לאחר שעוברים את ארבעת מבחני היסוד, ניתן לגשת לשני מבחני הגמר. אלו הם מבחנים אשר עוסקים בעולם ניירות הערך (מבחן זה מכונה – מקצועית א') ובעולם הביטוח הפנסיוני (מבחן גמר פנסיוני). עולם ניירות הערך רלבנטי לעיסוק בעולם הביטוח בין היתר מפני שכספי הביטוח ברבים מן התחומים מושקעים בשוק ההון בצורה זו או אחרת. היכרות מעמיקה עם מגוון אפיקי ההשקעה הקיימים בשוק ומאפייניהם השונים, כמו גם עם החוקים והתקנות של תחום זה, הינה הכרחית לעבודתו השוטפת של סוכן הביטוח. שוק הפנסיה מהווה את אחד מענפי הביטוח הגדולים והמשמעותיים ביותר, ולכן ברור מדוע נדרשת השכלה מעמיקה גם בתחום זה.

במסגרת לימודי שוק ההון מועברים קורסים ממוקדים וייעודיים, לכל אחד ואחד מנושאי הבחינות השונות. קורסי הכנה אלו מומלצים ביותר עבור מי שמעוניין לצלוח בשלום את הדרך לרישיון סוכן הביטוח.

 

קריטריון שני – התמחות

הקריטריון הגדול השני בו יש לעמוד על מנת לקבל רישיון סוכן ביטוח הוא תקופת התמחות בת שישה חודשים. בדומה להתמחויות בתחומים אחרים, גם כאן מדובר בעבודה בתשלום, במהלכה צובר המתלמד ניסיון ראשוני בעבודה בתחום, תחת הדרכה והשגחה של הממונים עליו. במהלך תקופה זו מנוע המתמחה מלעסוק בשיווק או ניהול פנסיוני, ובתחומים אלו יוכל לעסוק רק לאחר סיום ההתמחות.

את ההתמחות ניתן להתחיל כבר עם סיום מבחני היסוד, ובטרם מעבר בחינות הגמר.

 

קריטריונים בירוקראטיים

מעבר למעבר הבחינות וסיום ההתמחות, קיימים קריטריונים בירוקראטיים שונים בהם יש לעמוד על מנת להשלים את התהליך. בשלב הבחינות, על התלמידים להירשם לבחינות באמצעות אתרי האינטרנט של משרד האוצר והרשות לניירות ערך.

בכל הנוגע להתמחות, על המתמחה להגיש כתב התמחות לתחילת התמחות בו הוא מצהיר על התנאים להם הוא מסכים במהלך תקופת ההתמחות. בסיום התקופה, יש להגיש תצהיר המכונה – "תצהיר מאמן לגמר התמחות". על שני התצהירים (כתב ההתמחות ותצהיר הגמר) להיות חתומים על ידי מאמנו של המתמחה, ויש להגישם בפני עורך דין.

בסיום בחינות היסוד, תקופת ההתמחות ובחינות הגמר, יש להגיש טופס בקשה רשמי לקבלת רישיון סוכן ביטוח. לאחר שנבדק כי עמדתם בכל הקריטריונים השונים, הגשתם את כל התצהירים והטפסים הנדרשים ואתם עומדים בכל הדרישות, תקבלו את הרישיון הנכסף ותוכלו להתחיל לעסוק בתחום באופן עצמאי ומקצועי.

 

כלל הקריטריונים שפורט עלול אולי להרתיע חלק מהאנשים אשר שוקלים קריירה בעולם הביטוח, וחבל – במידה וניגשים לתהליך באופן מסודר וזוכים להכנה מקצועית ומתאימה לבחינות, מדובר בתהליך אשר אינו צריך להיות ארוך במיוחד, ויזכה אתכם בתעודת סוכן ביטוח בתוך פרק זמן קצר יחסית, בוודאי שקצר בהרבה מהסמכות אחרות דוגמת רישיון עריכת דין או ראיית חשבון. מדובר במסלול מהיר יחסית, אשר העמידה בקריטריונים הנדרשים בו בהחלט משתלמת.