הדרך לעיסוק באחד ממקצועות הפיננסים (דוגמת ניהול תיקי השקעות, ייעוץ פנסיוני וכד') עוברת דרך מסלול הסמכה, הכולל מספר מבחנים ומעניק בסיומו את הזכות לקבלת תעודה מטעם הרשות לניירות ערך. במאמר הבא נעסוק בנושא בחינות הרשות לניירות ערך, מה נדרש לכל בחינה מהן ותיאור כללי של כל בחינה ובחינה. מבחני הרשות לניירות ערך מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות – מבחני יסוד ומבחנים מקצועיים:

מבחני יסוד: קיימים ארבעה מבחני יסוד המהווים הכנה טכנית ותיאורטית לבחינות המקצועיות. חשוב לציין כי בעלי תואר במנהל עסקים או כלכלה זכאים לפטור משלוש מתוך ארבע בחינות אלו –

סטטיסטיקה ומימון – סטטיסטיקה היא כמובן אחד הכלים העיקריים בהם משתמשים במסגרת לימודי שוק ההון, כמו גם במסגרת העבודה השוטפת של אנשי המקצוע בתחום. על כן, חשוב להחזיק ביסודות תיאורטיים במקצוע הסטטיסטיקה. בחינה זו מורכבת משאלות אמריקאיות, ונדרש ציון של 60 לפחות על מנת לעבור אותה.

כלכלה – מבחן זה עוסק בנושאים עיקריים מתוך דיסציפלינת הכלכלה, וספציפית מתוך הקורסים הנלמדים במסגרת התואר בכלכלה – מיקרו כלכלה ומאקרו כלכלה. בדומה לבחינה בסטטיסטיקה, גם מהבחינה בכלכלה זכאים בוגרי תואר בכלכלה ומנהל עסקים לפטור. גם במקרה זה – מבחן אמריקאי וציון מינימאלי של 60 הנדרש על מנת לעבור.

חשבונאות – מבחן ביסודות החשבונאות הפיננסית, הבא לוודא כי הסטודנט מסוגל לקרוא ולהבין דוחות חשבונאיים (למשל, דוח רווח והפסד, מאזן וכד'), ולנתח יחסים חשבונאיים בסיסיים. גם כאן – מבחן אמריקאי, ציון מעבר מינימאלי של 60 ופטור עבור המחזיקים בתואר בכלכלה, מנע"ס או חשבונאות.

אתיקה מקצועית ודיני ני"ע – קורס היסוד היחידי לו נדרשים גם בוגרי תואר בכלכלה או מנהל עסקים. קורס זה עוסק בתחומים מעולם המשפט הרלוואנטיים עבור משווק או מנהל השקעות, יועץ פנסיוני או כל איש מקצוע אחר מהתחום. בנוסף, עוסק קורס זה בכללי האתיקה המקצועית המקובלים בשוק ההון כיום ומופיעים בחוק הייעוץ. מבחן זה מעט ארוך יותר ממבחני היסוד הקודמים (25 שאלות אמריקאיות לעומת 20 בקודמים), ומעמיד רף מעבר זהה – ציון 60.

מבחנים מקצועיים:

מקצועית א'
זהו למעשה קורס ההסמכה של הרשות לניירות ערך, ומדובר במבחן המקיף והמעמיק ביותר מבין בחינות ההסמכה השונות. הקורס מקצועית א' עוסק בסוגי ניירות הערך והמכשירים הפיננסיים השונים המרכיבים את שוק ההון. מבחן זה הינו כאמור מקיף ומצריך ידע והיכרות מעמיקה בסוגים רבים ושונים של ניירות ערך ומכשירים פיננסים. על מנת לגשת למבחן זה יש לעבור קודם את כל מבחני היסוד המקדימים. גם במבחן זה יתקלו הנבחנים בעשרים שאלות אמריקאיות ובציון מינימאלי נדרש של 60. עם זאת, יש לשים לב כי מדובר במבחן מקיף ומאתגר במיוחד, בהשוואה למבחני היסוד.

מקצועית ב'
מבחן זה מיועד אך ורק עבור המעוניינים להשיג תעודת מנהל תיקי השקעות. מדובר במבחן מעשי יותר מהמבחן במקצועית א', אך כזה העוסק בעיקר בחומר הנלמד במסגרת הקורס מקצועית א'. גם כאן ציון המעבר הנדרש הוא 60, אך בניגוד לשאר המבחנים מדובר במבחן המכיל שאלות פתוחות, ולא אמריקאיות