תלמידים יקרים,

לפניכם התשובות לשאלות הבחינה במקצועית א שנערכה ע"י הרשות לני"ע ביוני 2020.

התשובות בבחינה הינן עפ"י דעת המרצה בלבד .

 

בהצלחה לכל הנבחנים