האקדמיה לפיננסים BDO והמכון הישראלי לפיננסי IFI מזמינים אתכם לקורס אנליזה והערכת שווי חברות.

תכנית ההכשרה המקצועית והמעמיקה בישראל בתחום אנליזת חוב ומניות.

הקורס יקנה כלים תיאורטיים ומעשיים הנחוצים לביצוע הערכות שווי חברות וניתוח חוב לטובת קבלת החלטת השקעה.

במהלך הקורס כל משתתף ינתח חברה ציבורית ובאמצעות תרגילי בית/כיתה וחשיפה למקורות מידע ציבוריים, יישם באופן עצמאי את המתודולוגיה הנדרשת הלכה למעשה בעבודת האנליסט, לרבות הצגת העבודה לפאנל מומחים בכירים משוק ההון.

המשתתפים ירכשו כלים ומיומנויות לבצע באופן עצמאי ניתוח של הסביבה העסקית והענף בו פועלת החברה, ביצוע הערכת שווי, הערכת רמת הסיכון של החברה ביחס לחברות אחרות בענף וניתוח החוב של החברה.

 

מטרת הקורס

*קריאה, הבנה וניתוח דו"ח כספי, לרבות הסקת מסקנות מקצועית.

*הקנית יכולת ביצוע הערכת שווי לחברה, וכלים למתן המלצת קנייה/מכירה/החזקה.

*ניתוח חוב סחיר של חברה (אג"ח קונצרני).

*מתן כלים מעשיים לעמידה מול ועדת השקעות והצגת מחקר.

 

מנהל מקצועי

רו"ח משה (מושאק) ליפשיץ, מרצה בתחום האנליזה וניתוח דוחות כספיים. בעל ניסיון מקצועי של כ-13 שנים בשוק ההון המקומי, בניהול השקעות ובניתוח והערכות שווי כלכליות של חברות ותאגידים מרכזיים במשק הישראלי.

בתפקידיו הקודמים שימש כמנהל השקעות בקרן הפנסיה "עמיתים", מעריך שווי במשרד פרופ' יצחק סוארי ושות' ועוד.