קורס מקצועית ב' הינו קורס הכנה לבחינת הרשות לני"ע במקצועית ב' לרישיון ניהול תיקים.

הקורס מיועד למי שעבר את הבחינות באתיקה ודיני ני"ע והבחינה במקצועית א לרישיון יעוץ השקעות ומעוניין להרחיב את הרישיון למנהל תיקים.

הבחינה במקצועית ב' מסתמכת על החומר הנכלל בבחינה במקצועית א' שהינה בחינה אמריקאית.

בניגוד אליה, הבחינה במקצועית ב הינה בחינה פתוחה, שיש לענות עליה במלל חופשי.

הקורס כולל 3 מפגשים ממוקדים בהם פותרים התלמידים שאלות פתוחות.

מרצה הקורס: ניסן סרויה

.