מסלול לימודי יזמות נדל"ן BIZ משלב את שני הקורסים:

1.קורס יזמות נדל"ן כמקור הכנסה – נדל"ן PRO
הקורס כולל 12 מפגשים חד שבועיים

2.קורס תיווך –
קורס הכנה לבחינת רשם המתווכים של משרד המשפטים להוצאת רישיון מתווך נדל"ן
הקורס כולל 6 מפגשים חד שבועיים.

לסילבוס הבחינה בתיווך של רשם המתווכים>>