קורס הכנה ותרגול ממוקד של כל הנושאים הכלולים לבחינת מועצה בחשבונאות פיננסית מתקדמת עם התמקדות מעמיקה בכל סוגי השאלות, כלים למיקסום הנקודות בכל שאלה, שיטות ניהול זמן בבחינה ועוד.

מתכונת הקורס:

הקורס כולל 30 מפגשים בני 7 שעות אקדמיות כל אחד (סה"כ 210 שעות לימוד אקדמיות) שנפרסים על פני כ- 3 חודשים.
23 מפגשים בני 7 שעות אקדמיות כל אחד (סה"כ 161 שעות לימוד אקדמיות) בהן יועבר כל חומר הלימוד באופן מקיף באמצעות הרצאות ותרגולים של שאלות פתוחות ושאלות רב ברירה (אנליטיות והבנתיות במתכונת החדשה של המועצה).
7 מפגשי מרתון תרגול בני 7 שעות אקדמיות (49 שעות אקדמיות) – סקירה תמציתית של עיקרי החומר התאורטי לרבות תקינה רלוונטית והקדשת מרבית הזמן לתרגול מעשי של שאלות ממבחני מועצה ומקורות נוספים תוך שימת דגש על הבנת מערכת הניקוד ותרגול ממוקד למיקסום הציון בכל שאלה ושאלה.
תרגול ממוקד כשכל מפגש מתמקד בקבוצת נושאים קרובים זה לזה וכן מפגש אחרון מוקדש לנושאים חמים.

תכנית עבודה :
בתחילת הקורס יימסר לסטודנטים קובץ של תוכנית עבודה מומלצת עד המבחן.
התוכנית תכלול הספק שבועי מומלץ בכל נושא ולוחות זמנים מסודרים ללימוד נושאים חדשים וחזרות מובנות על נושאים שכבר נלמדו וזאת על מנת למנוע אובדן של החומר הנלמד.

מרצים : רו"ח אבי דגן, רו"ח אמיתי טאוב, רו"ח ירון תירוש

 

החלטות אכיפה של הרשות לניירות ערך בחשבונאות פיננסית