קורס הכנה ותרגול ממוקד של כל הנושאים הכלולים לבחינת מועצה בחשבונאות פיננסית מתקדמת עם התמקדות מעמיקה בכל סוגי השאלות, כלים למיקסום הנקודות בכל שאלה, שיטות ניהול זמן בבחינה ועוד.

מטרת הקורס הינה ליצור מסגרת לימוד מובנית וממוקדת של כל הנושאים שנכללים במיקוד לבחינת מועצת רואי החשבון תוך מתן יחס אישי לכל סטודנט והתאמת סגנון ההוראה לקשיים של כל סטודנט. תרגול יעיל וממוקד השם
דגש על איכות התרגול ולא רק על כמות תרגילים. התמקדות מעמיקה בסוגי השאלות, כיצד ניתן לצבור את מירב הנקודות בכל שאלה, כיצד להתמודד עם לחץ הזמן בבחינה בזמן אמת ועוד. מועד סיום הקורס נקבע למספר שבועות
לפני מועד הבחינה על מנת לאפשר זמן תרגול עצמי לקראת המבחן.

תכנית עבודה :
בתחילת הקורס יימסר לסטודנטים קובץ של תוכנית עבודה מומלצת עד המבחן.
התוכנית תכלול הספק שבועי מומלץ בכל נושא ולוחות זמנים מסודרים.|

החלטות אכיפה של הרשות לניירות ערך בחשבונאות פיננסית