תלמידים יקרים,

להלן קובץ פתרון הבחינה בחשבונאות שנערכה במאי 2018

התשובות המסומנות בקובץ הוא על דעת מרצה הקורס בחשבונאות מר ראובן סדיקוב.

בהצלחה לכולם