תלמידים יקרים,
לפניכם שחזור בחינה בחשבונאות שהתקיימה בנובמבר 2011.
מאחלים לכולכם הצלחה רבה בבחינה!
האקדמיה לפיננסים