להלן קובץ שחזור הבחינה בחשבונאות של הרשות לניירות ערך ,
שחזור זה בוצע על ידנו בעזרתכם הרבה,
מקווה שהשחזור יעזור לכם לקבל פרספקטיבה לתשובות שעניתם
תודה על העזרה
ובהצלחה
אמיר ומיכל אלשיך