תלמידים יקרים,

מצ"ב שחזור הבחינה שנערכה היום, 30.04, בחשבונאות.
התשובות המסומנות בקובץ הינן ע"פ דעתו בלבד של המרצה שי פורז ואינן מייצגות את התשובות הסופיות שיקבעו ע"י הרשות לני"ע.

בהצלחה!

צוות האקדמיה לפיננסים