נבחנים יקרים,

לפניכם קובץ שחזורי הבחינות השונות בכלכלה לשימושכם.
נשמח לעזור בהכנה נוספת לבחינות הרשות לני"ע ומשרד האוצר.
שיהיה בהצלחה!

פתרון הבחינה בכלכלה – אוקטובר 2021>>

פתרון הבחינה בכלכלה – מאי 2021>>

פתרון הבחינה בכלכלה – נובמבר 20>>

פתרון הבחינה בכלכלה – יולי 20>>

פתרון הבחינה בכלכלה – נובמבר 2019>>

פתרון הבחינה בכלכלה – מאי 2019 >>

פתרון הבחינה בכלכלה – נובמבר 2018>>

פתרון הבחינה בכלכלה – מאי 2018>>

פתרון הבחינה בכלכלה – נובמבר 2017>>

שחזור בחינה בכלכלה – מאי 2017 >>

שחזור בחינה בכלכלה – נובמבר 2016>>

שחזור הבחינה בכלכלה מאי 2016 >>

שחזור הבחינה בכלכלה אוקטובר 2015>>

שחזור הבחינה בכלכלה אפריל 2015 >>

שחזור הבחינה בכלכלה אוקטובר 2014>>

שחזור הבחינה בכלכלה נובמבר 2013 >>

שחזור הבחינה בכלכלה מאי 2013 >>

שחזור הבחינה בכלכלה נובמבר 2012 >>

שחזור הבחינה בכלכלה מאי 2012 >>

שחזור הבחינה בכלכלה נובמבר 2011 >>

שחזור הבחינה בכלכלה מאי 2011 >>