תלמידים יקרים,

לפניכם פתרון הבחינה בכלכלה שנערכה ביום חמישי 02.11.17.

התשובות המסומנות בקובץ הן עפ"י דעתו של מרצה הקורס אבי שטרן.

 

בהצלחה לכולם!