שחזור הבחינה בכלכלה – אוקטובר 2015

תלמידים יקרים,

תודה רבה לכם על הנכונות לשיתוף פעולה. בזכותכם אנו יכולים להציג שחזור זה.
לפניכם קובץ השחזור הראשוני.
התשובות הכתובות מטה הינן ע"פ דעתו בלבד של המרצה אבי שטרן ואינן מייצגות את התשובות הסופיות שיקבעו ע"י הרשות לני"ע.

בהצלחה!

צוות האקדמיה לפיננסים