תלמידים יקרים,
מצורף טופס הבחינה בכלכלה שנערכה אתמול, 18.05.2016, כפי שנמסר ע"י הרשות לניירות ערך.

התשובות המסומנות בטופס הבחינה הן לדעת המרצה אבי שטרן בלבד.

בהצלחה לכולכם!