תלמידים יקרים,
מצורף שחזור הבחינה בכלכלה שנערכה ביום שני 27.04.15.
התשובות הכתובות מטה הינן ע"פ דעתו בלבד של המרצה אבי שטרן ואינן מייצגות את התשובות הסופיות שיקבעו ע"י הרשות לני"ע.

בהצלחה!

צוות האקדמיה לפיננסים