לפניכם מאגר שחזורי בחינות של המועדים הקודמים של הבחינה באתיקה ודיני ני"ע.

פתרון הבחינה באתיקה ודיני ני"ע – נובמבר 2020 >>

פתרון הבחינה באתיקה ודיני ני"ע – נובמבר 2019>>

פתרון הבחינה באתיקה ודיני ני"ע – נובמבר 2018>>

פתרון הבחינה באתיקה ודיני ני"ע – מאי 2018>>

פתרון הבחינה באתיקה ודיני ני"ע – נובמבר 2017 >>

פתרון הבחינה באתיקה ודיני ני"ע -מאי 2017 >>

פתרון הבחינה באתיקה נובמבר 2016>>

שחזור הבחינה באתיקה מאי 2016>>

שחזור הבחינה באתיקה מאי 2011 >>

שחזור הבחינה באתיקה נובמבר 2011 >>