לפניכם שחזור הבחינה באתיקה ודיני ניירות ערך שהתקיימה במאי 2011.

בהצלחה לכל הנבחנים