שחזור הבחינה באתיקה ודינים – מאי 2016

תלמידים יקרים,

לפניכם קובץ הבחינה באתיקה שנערכה ב29.05.
יש לציין כי היו שאלות שיכול להיות שיש יותר מתשובה אחת נכונה, כך שהפתרון הוא לפי מיטב הבנתו של המרצה תומר ברם בלבד.
1 – א
2 – ה
3 – א
4 – ד
5 – א
6 – ה
7 – א
8 – ד
9 – א
10 – ה
11 – ב
12 – ג
13 – א
14 – ה
15 – ג
16 – א
17 – א
18 – ה
19 – ד
20 – א
21 – א
22 – ב
23 – ד
24 – ב
25 – א