תלמידים יקרים,

להלן קובץ פתרון הבחינה באתיקה שנערכה ביום 14.11.17.

התשובות המסומנות בקובץ הוא על דעת מרצה הקורס באתיקה עו"ד שרון הורנשטיין

בהצלחה לכולם.