תלמידים יקרים,

לפניכם קובץ פתרון הבחינה באתיקה שנערכה ב 24.11.16
שהפתרון הוא לפי מיטב הבנתו של המרצה עו"ד שרון הורנשטיין בלבד.

 

בהצלחה לנבחנים!