תלמידים יקרים,
לפניכם שחזור בחינה באתיקה ודיני ניירות ערך שהתקיימה במאי 2011.
מאחלים לכולכם הצלחה רבה בבחינה!
האקדמיה לפיננסים