נבחנים יקרים,

לפניכם קובץ שחזורי הבחינות השונות בכלכלה לשימושכם.
נשמח לעזור בהכנה נוספת לבחינות הרשות לני"ע ומשרד האוצר.
שיהיה בהצלחה!

 

 

מקצועית א  – מועד יוני 2011 >>

מקצועית א  – מועד דצמבר 2011>>

מקצועית א  – מועד דצמבר 2012 >>

מקצועית א – מועד יוני 2012>>

מקצועית א  – מועד פברואר 2013>>

מקצועית א  – מועד דצמבר 2013>>

מקצועית א  – מועד יוני 2014>>

מקצועית א  – מועד דצמבר 2014>>

מקצועית א  – מועד יוני 2015>>

מקצועית א  – מועד דצמבר 2015>>

מקצועית א – מועד יוני 2016>> 

מקצועית א – מועד דצמבר 2016 >>

מועד דצמבר 2017>>

מקצועית א – מועד דצמבר 2018>>

מקצועית א – מועד יולי 2019>>

מקצועית א – מועד יוני 2020>>

מקצועית א – מועד דצמבר 2020>>