תלמידים יקרים,
לפניכם שחזור בחינה במקצועית א שהתקיימה ביוני 2011.
שחזור השאלות והתשובות בקובץ הן על פי דעתו הבלעדית של המרצה דמיטרי קוטקין בלבד.

מאחלים לכולכם הצלחה רבה בבחינה!
האקדמיה לפיננסים