תלמידים יקרים,
לפניכם שחזור בחינה במקצועית א שהתקיימה בדצמבר 2011.
מאחלים לכולכם הצלחה רבה בבחינה!
האקדמיה לפיננסים