תלמידים יקרים,
הקובץ לפניכם הינו קובץ שחזור ראשוני ולא מלא עדיין של הבחינה אשר בוצעה היום במקצועית א'. אנו ממשיכים במלאכת השחזור אך מציגים לכם בינתיים את השחזור הראשוני כדי שתוכלו כבר לקבל תמונת מצב ראשונית.

ראו קובץ מצורף מטה.

בהצלחה!