תלמידים יקרים

לפניכם שחזור הבחינה שהתקיימה במקצועית א מועד יוני2012

בהצלחה לכולם!