תלמידי קורס כלכלה, הכנה לבחינת הרשות לני"ע, מקבלים 4 ספרי לימוד הכוללים:

1. ספר לימוד

2. ספר תרגול מאקרו

3. ספר תרגול מיקרו

4. ספר בחינות

הספרים מתעדכנים מידי סמסטר בהתאם לסילבוס הבחינה המתפרסם על ידי הרשות לניירות ערך לפני כל בחינה.