BDO אוטוריטה מקיימת ימי עיון בפרישה ארצית עבור חשבי שכר.
ימי העיון לחשבי שכר של BDO אוטוריטה, מוכרים על ידי לשכת רואי החשבון, ונחשבים למקצועיים בתחומם בישראל.