חברים היקרים!
להלן קובץ שחזור הבחינה בסטטיסטיקה ומימון של הרשות לניירות ערך,
שחזור זה בוצע על ידי בעזרתכם הרבה,
מקווה שהשחזור יעזור לכם לקבל פרספקטיבה לתשובות שעניתם,
תודה על העזרה
ובהצלחה
שלמה גוטלר