במסלול ייעוץ השקעות / ניהול תיקים, יש אפשרות להתחיל התמחות לאחר קבלת פטורים מבחינות הייסוד (או מעבר כל בחינות היסוד בהצלחה).
בחינות הייסוד הנדרשות הינן: כלכלה, סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות, אתיקה ודיני ניירות ערך. ההתמחות בייעוץ השקעות אורכת 6 חודשים, וההתמחות בניהול תיקים אורכת 9 חודשים. במסלול משווק פנסיוני/ סוכן ביטוח/יועץ פנסיוני יש אפשרות להתחיל התמחות לאחר סיום היסודות בהצלחה (או פטור מהם). היסודות הנדרשים במסלול זה: יסודות הביטוח, כלכלה, סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות. ההתמחות (סטאז') במסלול זה אורכת 6 חודשים.