ניהול תיקי השקעות הוא תחום עיסוק מורכב – מצד אחד, על מנהל ההשקעות להגן על תיקי ההשקעות של לקוחותיו מפני פעולות פזיזות ומסוכנות. מצד שני, מצפים הלקוחות ממנהל תיק ההשקעות שלהם שישיג עבורם תשואה טובה ויהפוך את הרכב ההשקעות למשתלם ולכזה המצדיק את עצמו.

מכיוון שמדובר בתחום מורכב ובעל פוטנציאל לרווחים וגם להפסדים גבוהים, מחויבים מנהלי תיקי ההשקעות לעבור מסלול הכשרה מעמיק המתחיל בקורסי הכנה המועברים בבתי ספר ללימודי שוק ההון, ממשיך במבחנים תובעניים של הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר ומסתיים בהתמחות ארוכה ומקצועית בה רוכש אותו מנהל השקעות את הניסיון הנדרש על מנת לבצע החלטות בצורה שקולה ונבונה.

 

מהן החובות והזכויות העיקריות המוענקות לאנשים העוסקים בתפקיד רגיש זה, חובות וזכויות הבאות לוודא כי הם יעשו את עבודתם נאמנה ולא יגררו לסיכונים מיותרים מחד, וגם יעשו את המקסימום על מנת להשיג תשואה טובה עבור לקוחותיהם מאידך?

 

חובות רשמיות בסיסיות – חובת הרישוי

 אחת החובות הבסיסיות והמתבקשות ביותר היא כמובן חובת הרישוי. כפי שציינו לעיל, תהליך קבלת הרישיון לנהל תיקי השקעות כרוך בלימודים מעמיקים (הן במסגרת לימודי שוק ההון וקורס ניהול תיקי השקעות והן בלמידה עצמאית לקראת המבחנים הרשמיים), במעבר בחינות תובעניות ובהתמחות מקצועית. בסיום כל אלו מתקבל רישיון רשמי לניהול תיקי השקעות, המהווה חובה בסיסית וברורה לעיסוק בתחום.

מלבד למעבר הבחינות המעיד על קיומה של רמה מקצועית בסיסית נדרשת, מחויב מנהל תיקי השקעות להיות תושב הארץ (או להוכיח כי הוא יכול לבצע את עבודתו באופן מלא וכי הוא אכן כפוף לאכיפת החוקים הרלבנטיים לנושא), להיות בגיר, להיות בעל עבר פלילי נקי (כלומר – לא הורשע בעבירה בעברו) ולהשלים כאמור סטאז' (התמחות) בן תשעה חודשים בטרם יוכל לעסוק בניהול תיקים באופן עצמאי לחלוטין.

 

חובת הימנעות מפעילות אסורה

חובה בסיסית נוספת נוגעת למה שאסור למנהל תיקי ההשקעות לעשות. הכוונה היא למקרים של ניגוד עניינים מהם מחויב בעל המקצוע להימנע, דוגמת ניהול תיקי השקעות של בני משפחה, חברות ותאגידים בהם הוא מחזיק בחלק מן השליטה וכו'. כך, מחויב מנהל תיקים גם להימנע מהענקת עדיפות לניירות או נכסים המייצגים חברה השייכת לו, באופן חלקי או מלא.

קיימים תנאים מגבילים מסוימים המאפשרים למנהל תיקים לרכוש עבור לקוחותיו ניירות ערך ונכסים פיננסיים אשר כן קשורים לתאגיד אליו הוא קשור (דוגמת חברה בה הוא מחזיק במניות, תאגיד בו הוא עובד וכו'). תנאים אלו מגדירים תקופות זמן והמתנה המאפשרות פעילות זו ותנאים מחמירים נוספים, אשר באים להבטיח כאמור ניגוד עניינים ופגיעה בלקוחות המחזיקים בתיק.

 

חובות מנהליות וחובת הסודיות

קיימות מספר חובות אדמיניסטרטיביות, טכניות, המחייבות מנהלי תיקי השקעות. לדוגמה, החובה להחזיק בביטוח אשר יכסה את הנזקים שעלולים להיגרם על ידי פעילות ניהול רשלנית מצידו של אותו מנהל.

בנוסף, מחויב מנהל תיקי השקעות רשמי לחתום ולשמור על הסכם סודיות כלפי לקוחותיו, המבטיח שלא יעביר הלאה מידע שהועבר אליו על ידי לקוחותיו.

 

הפרדה והיעדר העדפה

מנהל תיקי השקעות מחויב בהפרדה מלאה של הנכסים וניירות הערך המרכיבים את תיקי ההשקעה של לקוחותיו, מאלו שלו. גם כאן, הכוונה היא כמובן למנוע ניגודי עניינים והשפעות של אינטרסים אישיים על שיקול הדעת ותהליכי קבלת ההחלטות של מנהל התיק.

חובת היעדר ההעדפה עוסקת גם היא באיסור להיכנס למצבים בהם קיים ניגוד עניינים – חובתו של מנהל תיקי ההשקעות להימנע מהענקת העדפה יתרה לניירות/נכסים של תאגידים או חברות אליהם הוא קשור בצורה כלשהי.

כפי שנלמד באופן ברור במסגרת קורס ניהול תיקי השקעות, הצורך לשמור על היעדר ניגודי עניינים ופגיעה באינטרסים של הלקוחות עומד בראש סדר העדיפויות המכתיב את החובות והזכויות של מנהלי התיקים, ובא לכדי ביטוי בצורות שונות בכמה סעיפים שונים.

 

חובת הזהירות

חובה זו מנוסחת בחוק באופן כללי יחסית, והיא בעלת אופי סמלי אך מחייב. מנהל תיקי ההשקעות מתחייב לנהוג בזהירות בניהול התיק וקבלת החלטות ההשקעה, כאשר ההגדרה הרשמית מחייבת אותו לנהוג ב"אופן סביר" ולהשתמש בכל הכלים והאמצעים הסבירים העומדים לרשותו על מנת לקבל החלטות שקולות ונבונות עבור לקוחותיו. סעיף זה עוסק בכנות ובנכונותו של מנהל תיקי ההשקעות לבצע עבודה יסודית, טובה ומעמיקה.