על מנת לעסוק בייעוץ השקעות מחויבים יועצי ההשקעות לעמוד בתקנים ונהלים רבים, כמו גם להימנע מפעולות מסוימות. מגבלות אלו רשמיות ומחמירות, ונלמדות כמובן בקורסי ההכנה לקבלת תעודת יועץ השקעות במסגרת לימודי שוק ההון להכנה לבחינות רשות ניירות ערך.
להלן ריכוז של מרבית המגבלות העיקריות החלות על יועצי השקעות בישראל, חלקן מגבלות טריוויאליות ומתבקשות וחלקן מגבלות פחות ברורות מאליהן, אך חשובות לא פחות.

החזקת רישיון – על מנת לעסוק בייעוץ השקעות יועץ ההשקעות חייב להחזיק ברישיון רשמי מטעם המדינה. על מנת להשיג רישיון זה יש לעמוד במספר תנאים מפורטים דוגמת – על המועמד להיות בגיר, בעל עבר פלילי נקי, בעל תושבות ישראלית (או יכולת להוכיח כי ניתן לאכוף לגביו את החוק למרות שאינו תושב) ועליו לעבור כמובן את מבחני הרישוי השונים מטעם הרשות לניירות ערך. בנוסף, עליו להשלים תקופת התמחות במקצוע בת שישה חודשים (או 9 חודשים לו בחר להיות מנהל תיקי השקעות).

התאמה ללקוח – יועצי השקעות מחויבים להתאים באופן מודע ואקטיבי את אסטרטגיות ההשקעה עליהן הם ממליצים לצרכים, לרצונות ולמצבים המסוימים של לקוחותיהם. לכן, מחובתו של יועץ ההשקעות להכיר את מצבם הפיננסי של לקוחותיו (לפחות במידה בה הם מעוניינים לחשוף מצב זה) ולהתעניין בדבר הצרכים והרצונות הספציפיים של כל לקוח ולקוח. מעורבות זו של יועץ ההשקעות בצרכים, ברצונות ובאמצעים העומדים לרשות לקוחותיו הינה בסיסית לתפקידו ולמהותו כדמות המייעצת ללקוחותיה, כאשר אל נגד עיניו חייבת לעמוד כמובן טובת הלקוח והצלחת ההשקעות שלו.

סודיות – על יועצי ההשקעות חלה חובת סודיות מחמירה על פי חוק – על יועץ ההשקעות לשמור בסוד על כל מידע שהובא לידיעתו על ידי לקוחותיו, כולל מסמכים שונים ותוכנם.

ביטוח – יועצי השקעות העוסקים במקצוע באופן רשמי מחויבים להחזיק בביטוח אשר יכסה את חבותו של היועץ כלפי לקוחותיו, במידה וביצע מחדל או מעשה רשלני כלפיהם.

חובת גילוי נאות – יועצי ההשקעות, בדומה לאנשי מקצוע נוספים מעולם הכלכלה והמשפטים, מחויבים בגילוי נאות כלפי לקוחותיהם – עליהם לחשוף בפני לקוחותיהם כל פרט מידע אשר עשוי להיות רלבנטי לתהליך הייעוץ ולעסקה העומדת על הפרק.

חובת הזהירות – כבעל מקצוע בעל השפעה על ענייניהם וכספם של אנשים אחרים (לקוחותיו) מחויב יועץ ההשקעות לנהוג במידה מתבקשת של זהירות אשר תבטיח את טובתם של לקוחותיו. דרישת החוק היא כי יועץ ההשקעות ינהג כפי שכל בעל רישיון "סביר" אחר היה נוהג במצבים דומים.

הגבלות בהחזקת ניירות ערך – בדומה למנהלי תיקי השקעות, גם על יועצי ההשקעות חלות מגבלות מסוימות בכל הנוגע לפעילותם שלהם, כאנשים פרטיים, בעולם ההשקעות ושוק ההון. יועץ השקעות פרטי אינו מורשה להחזיק ולרכוש ניירות ערך כפי שהן מוגדרות בחוק השקעות משותפות, והדבר נכון גם לגבי בני משפחתו. מדובר בהגדרה משפטית מורכבת אשר על מנת להבין את משמעותה לעומק קיים צורך להתעמק בעולם דיני ניירות הערך. כאמור, גם מגבלות מורכבות יותר, דוגמת המגבלה הזו, נלמדות בפירוט במסגרת קורס אתיקה ודיני ני"ע כחלק מההכנה לבחינות לקבלת רישיון ייעוץ השקעות הנכללת במסגרת לימודי שוק ההון.