תלמידים יקרים,
לקראת הבחינה הקרובה באתיקה, אנו חושפים בפניכם 25 שאלות חמות דומות לשאלות שיתכן וישאלו בבחינה.
השאלות הוכנו במיוחד עבורכם ע"י אמיר אלשייך, מרצה לאתיקה באקדמיה לפיננסים.
נשמח לעמוד לרשותכם בקורסים נוספים ומרתונים לכל בחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר,בכל הארץ.
לפרטים על קורסים קרובים למקום ממגוריכם אנא צרו קשר בטלפון: 077-8983397 .

1. ג'קי ונופר קיבלו מענק של 011,111 ש"ח והחליטו להשקיע בקרן ליהי שמסומנת ב ! 0 A . מה משמעות של סימן
זה? 1

א. עד 10% חשיפה לאג"ח
ב. לקרן זו מעל 10% חשיפה לאג"ח קונצרני המדורג בדירוג נמוך מ – BBB או דירוג מקביל לו, או לחילופין, אג"ח קונצרני שאינן מדורגות כלל.
ג. הקרן הינה מומלצת יותר משאר הקופות עם אותה חשיפה.
ד. הקרן הינה מומלצת פחות משאר הקופות עם אותה חשיפה.
ה. הקרן הינה קרן מסוכנת ביותר.

2. מנהל תיקים קיבל מענק של 110,111 והחליט לרכוש שלושה סוגים של ניירות ערך:
– קרן נאמנות פתוחה
– אג"ח גילון
– מניות של החברה בה הוא עובד
אילו מניירות ערך אלו הם מותרים ברכישה עבורו?

א. רק קרן נאמנות פתוחה ואג"ח גילון
ב. רק קרן נאמנות פתוחה ומניות של החברה בה הוא עובד
ג. רק מניות של החברה בה הוא עובד ואג"ח גילון
ד. רק אג"ח גילון
ה. רק מניות של החברה בה הוא עובד

3.מה זה חתם?

א. בעל תפקיד ניהולי בכיר בחברה ציבורית.
ב. חתם הינה חברה המתחייבת לרכוש ניירות ערך של חברה המבצעת הנפקה לציבור במידה וניירות הערך המונפקים לא יירכשו ע"י לציבור.
ג. חתם הינה חברה העוסקת בניהול השקעות ובתחום זה בלבד.
ד. חתם הינה חברה שכל עיסוקה הוא שירותי נאמנות לחברות והינה בעלת ביטוח והון עצמי כנדרש בתקנות.
ה. חתם הוא האורגן היחיד בחברה הרשאי לחתום בשמה.
1 מכוח ההוראה למנהלי הקרנות בדבר גילוי בשם הקרן אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, הוראה לפי סעיף 97 )ב( לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 4994

4. ההבדל בין יועץ למשווק הינו:

א. ההבדל הינו שאצל משווק הלקוח הינו החברה המנפיקה את הנכסים הפיננסים בעוד שאצל היועץ הלקוח הוא מי שמקבל את היעוץ.
ב. למשווק יש זיקה למניות בעוד שליועץ אין זיקה למניות.
ג. מי שאין לו רישיון יכול לייעץ ל 5 לקוחות אך לא יכול לשווק כלל. –
ד. ליועץ השקעות אסור להיות בניגוד עניינים בשום סיטואציה ואילו למשווק מותר להיות.
ה. אין הבדל מהותי בין השניים.

5.רונית הינה מנהלת תיקים. הוריה הינם בעלי השליטה בעמותה אשר בבעלותה תיק השקעות. ההורים מעוניינים להעביר את תיק ההשקעות לידיה של ביתם כך שהיא תנהלו עבורם באופן ישיר. האם ההורים יכולים לעשות כן?

א. אסור להם להעביר את תיק ההשקעות לידי ביתם.
ב. מותר להורים להעביר את תיק ההשקעות ובתנאי ובתנאי שביתם תבצע עבורם בירור צרכי לקוח וכן תחתים את יתר
בעלי השליטה בעמותה שהם מסכימים שהתיק יעבור לניהולה.
ג. מותר לבת לנהל את תיק ההשקעות בתנאי שיש בו ניירות ערך המותרים להחזקה בידי בעל רישיון.
ד. מותר להעביר לידי הבת בתנאי שברשותה פוליסת ביטוח תקפה ובפוליסה ישנו כיסוי למצב בו מתבצע ניהול תיק השקעות לחברה שבעלי השליטה שלה הינם בני משפחה של בעל הרישיון.
ה. מותר להורים להעביר את התיק לידי הבת ללא כל תנאי ומגבלה.

.6.רונן הינו לקוח בעל הון עצמי של 01 מיליון ש"ח ואשר ביצע 01 פעולות בני"ע בכל אחד מארבעת הרבעונים האחרונים.
האם מותר ליואל לייעץ לרונן מבלי שביצע את בירור צרכי הלקוח?

א. אסור לו בשום תרחיש.
ב. רונן יכול לייעץ אך בתנאי שיחתים את רונן בכתב על כך שהוא לקוח כשיר.
ג. רונן יכול לייעץ בתנאי שיש לו הון עצמי ופוליסת ביטוח תקפה.
ד. לרונן אסור לתת ייעוץ ללקוח כשיר מבלי שבירר עימו את צרכיו.
ה. רונן יכול לתת ללקוח יעוץ בתנאי שהלקוח יתחייב בפניו כי לא יהיו לו כל טענות בקשר עם היעוץ שניתן לו תחת כל תרחיש שהוא.

7. מנכ"ל של חברה ציבורית זרה מעוניין לרכוש שתי חברות טכנולוגיות ישראליות. לצורך כך, הוא נפגש עם מנכ"לית חברת יוניטרוניקס הישראלית שהינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לני"ע בתל אביב. המנכ"ל נפגש עם מנכ"לית החברה בארץ ומשוחח עימה. זו אף מראה לו דוחות כספיים של החברה שפורסמו בעבר. כאשר המנכ"ל מבקש מידע נוסף, אומרת לו מנכ"לית יוניטרוניקס כי עליו להמתין להסכמת בעלי השליטה. שני הצדדים מתווכחים על מחיר החברה הראוי ולא מגיעים להסכמה, ואף קיימים ביניהם פערים מהותיים. המנכ"לית מציינת בפני הרוכש הפוטנציאלי שבכל מקרה החלטת המכירה אינה בסמכותה וכפופה להסכמת ואישור בעלי השליטה. המנכ"ל חוזר לארה"ב.

כעת, מחליט המנכ"ל לרכוש את מניות החברה הציבורית יוניטרוניקס, שאותן עתידה חברתו לרכוש בקרוב. הוא מתקשר לפקיד הבנק שלו, ומבקש ממנו לרכוש עבורו מניות של יוניטרוניקס.
המנכ"ל אף מספר לאשתו שהינה מנהלת תיקים מהוללת על האירועים האמורים, וזו מחליטה לרכוש כחצי מיליון ע.מניות חברת יוניטרוניקס ללקוח שלה מחוץ לבורסה.
האם המנכ"ל ביצע עבירה של שימוש במידע פנים?

א. המנכ"ל ביצע עבירה כי הינו איש פנים שהיה בידו מידע פנים
ב. המנכ"ל לא ביצע כל עבירה משום שאינו איש פנים.
ג. המנכ"ל לא ביצע עבירה כי לא היה בידו מידע פנים.
ד. המנכ"ל לא ביצע עבירה מאחר שהוא רכש נייר ערך שלא נסחר בישראל.
ה. המנכ"ל לא ביצע עבירה כי המידע שהיה בידו אינו מידע פנים.
ו. המנכ"ל ביצע עבירה של שימוש במידע פנים מאחר שידע על הרכישה הצפויה שחברתו עתידה לבצע.

8.בהמשך לנתוני השאלה הקודמת מה ניתן לומר לגבי אשתו של המנכ"ל?

א. אשתו של המנכ"ל אינה אשת פנים.
ב. אשתו של המנכ"ל הינה אשת פנים שעברה עבירה של שימוש במידע פנים.
ג. אשתו של המנכ"ל אינה אשת פנים והמידע שהיה ברשותה אינו מידע פנים.
ד. אשתו של המנכ"ל עברה עבירה של עובד חבר בורסה.
ה. אשתו של המנכ"ל עברה לא עברה עבירה של שימוש במידע פנים מאחר ולא נתון כי המידע שהיה מצוי בידה הינו מידע פנים.

9. בהמשך לנתוני השאלה הקודמת הפקיד, אשר שמע על הרכישה, החליט לרכוש את ניירות הערך של החברה הזרה שבראשה עומד המנכ"ל שזה עתה נתן לו הוראת קנייה. האם הפקיד עבר עבירה?
א. הפקיד עבר עבירה של עובד חבר בורסה.
ב. הפקיד עבר עבירה של תרמית.
ג. הפקיד עבר עבירה של שימוש במידע פנים.
ד. הפקיד לא עבר עבירה של שימוש במידע פנים ולא עבירה של עובד חבר בורסה.
*שאלה זו אינה ברורה לגמרי שכן לא ברור האם הוא נתן את ההוראות כפי שחבר ב ורסה אמור לנהוג או לא.

10.חברה רכשה 0% ממניותיה בבורסה. אילו זכויות יש למניות אלו?

א. למניות אלו יש זכות לקבלת דיבידנד אך אין זכות הצבעה וזכות שיורית לקבלת נכסים בפירוק.
ב. למניות אלו זכות שיורית לקבלת נכסים בפירוק בלבד.
ג. למניות אלו יש זכות ככל מניה רגילה ואין לעובדה שהחברה מחזיקה בהן כל נפקות משפטית באשר לזכויות המניות.
ד. המניות הינן מניות חסרות זכויות ומצבן המשפטי הוא של מניות רדומות.
ה. המניות מאפשרות זכות הצבעה באסיפה הכללית בלבד.

11.מנהל תיקים החתים את לקוחות מראש ובכתב כי הוא מאפשר לו לבצע עסקאות בסיכון מיוחד. כעת רוצה המנהל לרכוש אופציות עבור לקוחו. האם רשאי לעשות כן?
א. המנהל רשאי לעשות כן מאחר שקיבל אישור כנדרש.
ב. המנהל לא רשאי לרכוש אופציות שכן המדובר בנכסים בסיכון מיוחד.
ג. המנהל רשאי לרכוש האופציות אך עליו לקבל את הסכמת הלקוח ספציפית מראש ובכתב.
ד. המנהל רשאי לעשות כן ובלבד שיש לו ביטוח מתאים.
ה. המנהל רשאי לרכוש האופציות אך בתנאי שהן משמשות כרכיב הגנתי בתיק ההשקעות של הלקוח ולא רכישה ספקולטיבית.

12.ורד הינה מנהלת ההשקעות של חברה א'. חברה א' הינה חברה אחות של חברה ב'. מנכ"ל חברה ב' פונה לחברה א' על מנת שזו תסייע לו במכירת 011,111 ע.נ אג"ח של החברה. נכון להיום האג"ח נסחר בבורסה במחיר של 50 אגורות.
המנכ"ל מבקש למכור את האג"חים הנוספות במחיר של 51 אגורות. ורד פונה למשה, על מנת שירכוש את האג"חים מחוץ לבורסה. ורד מציעה לו שירכוש אותם ב 01 אגורות. לאחר מכן יעביר 01% מהאג"חים לחשבונה הפרטים של קרן – ושניהם ימכרו את האג"חים בבורסה. במקביל מתקשרת קרן למנכ"ל חברה ב' ומסבירה לו שיהיה קשה מאוד למכור את האג"חים במחיר של 51 אגורות והיא מצאה רוכש בשם משה שיסכים לרכוש את כלל האג"חים במחיר של 01 אגורות.
האג"חים נמכרים למשה, לאחר מכן מחצית מועברים לקרן, והם נמכרים בשער של 51 אגורות בבורסה. האם ביצעה קרן עבירת תרמית ומדוע?

א. קרן לא ביצעה עבירה של תרמית שכן מנכ"ל חברה ב' יכול לעשות כרצונו ואין הוא מחויייב להסתייע בעצותיה של קרן.
ב. קרן ביצעה עבירת תרמית מאחר שהשפיעה על מנכ"ל חברה ב' לבצע עסקה בניירות ערך בדרכי כזב.
ג. קרן ביצעה עבירת תרמית מאחר שתיכננה להפיק רווח מן העסקה.
ד. קרו ביצעה עבירת תרמית כי היה ברשותה מידע מקדים על המכירה שלא היה מפורסם לציבור.

13. איזו פעולה הייתה עשויה להוות תרמית גם אם לא הייתה מבוצעת בידי ורד?

א. במידה וורד לא הייתה מוכרת את אגרות החוב שברשותה לא הייתה מואשמת בעבירת התרמית.
ב. גם ללא מכירת האג"ח הייתה ורד עוברת את עבירת התרמית.
ג. ורד כלל לא עברה עבירה של תרמית.
ד. ורד עבירה עבירה של תרמית רק משום שמשה מכר את האג"חים שברשותו.
ה. לולא היה נגרם לורד רווח מן העסקה היא לא הייתה מואשמת בתרמית.

14. רונן רוננאל הינו מנהל תיקים בחברה, אשר לה חברת בת העוסקת בחיתום. נויה מיתואל הינה לקוחתו של רונן מזה כשנה. האם רשאי רונן רוננאל לרכוש עבור נויה מיתואל בשלב ההזמנות, בהנחה וזו נתנה את אישורה בכתב ומראש?
א. רונן רשאי לרכוש עבור נויה רק במידה והיא נתנה הסכמתה מראש ובכתב.
ב. רונן אינו רשאי לרכוש עבור נויה מאחר שיהיה מצוי במצב של ניגוד עניינים.
ג. רונן רשאי לרכוש עבור נויה רק בתנאי שנתנה הסכמתה הספציפית בכתב.
ד. רונן רשאי לרכוש עבור נויה רק אם נתנה הסכמתה הספציפית בעל פה ומראש.

15. חברת מגדלימוס הינה חברה הנסחרת בבורסה לניירות ערך שבתל אביב. החברה החליטה כי ברצונה לגייס סכום כסף ולצורך כך פרסמה תשקיף בהצעה אחידה. בהתאם לתשקיף, החברה תיתן הנחה לרוכש מעל 0 מיליון ₪ מניירות הערך המוצעים, וכן נקבע כי מחיר נייר ערך לא יעלה על 10₪. בנסיבות אלו, מהי התשובה הנכונה ביותר?

א. החברה פעלה כדין בכל הנוגע לקביעת המחיר המקסימלי.
ב. על התשקיף שפרסמה החברה להימנע מלהתייחס למחירים.
ג. החברה רשאית להעניק הנחה רק במידה ומדובר במקורבים לחברה )נושאי משרה, בעלי עניין וכו'(.
ד. החברה אינה רשאית להגביל את המחיר שיקבע וכן אין היא רשאית להעניק הנחה למי מהרוכשים.
ה. החברה פעלה כדין בנוגע להנחה אך לא פעלה כדין בקביעת המחיר המקסימלי.

16.אילו מהפעולות הבאות הינה פעולה הכרחית לפי חוק הייעוץ, במסגרת בירור צרכי לקוח ללקוח חדש בשיחה טלפונית מוקלטת ,במשרד בו ישנו בעל רישיון אחד?

א. יש לוודא שללקוח יש העתק מהשאלון בעת השיחה וכן שהעתק זה היה בידו עוד טרם קיום השיחה, על מנת שיוכל לעיין בו לפני קיום השיחה הטלפונית.
ב. יש להסביר ללקוח בצורה מפורשת כמה זמן תיארך השיחה
ג. יש לוודא שבקר חיצוני מאזין לשיחה
ד. אין כל אפשרות לערוך בירור מעין זה בטלפון
ה. יש לקבל את אישור הלקוח לביצוע פעולת הבירור בטלפון מראש ובכתב.
ו. יש לוודא אל נכון שהשיחה נוחה עבור הלקוח ככל שהדבר נוגע לזמן שיש ללקוח לצורך השיחה, וכן יש לעדכן את הלקוח למפרע בקשר עם זמן משוער זה.
ז. יש לוודא את כי התנאים המצויינים לעיל יתועדו בדקדקנות על ידי בעל הרישיון כחלק מהליך התיעוד הכולל.

.1 א, ו, ז.
.2 ב,ג,ד
.3 ד,ה,ז
.4 א,ב,ד,ה,ז
.5 ב,ג,ו,ז

17.זאב ז'בוטינסקי, שהינו ציוני מובהק, מחזיק ביחידות של קרן נאמנות, שהונפקו עוד כאשר הבורסה לניירות ערך של תל אביב הוקמה. זאב בדק ומצא שקרן זו הייתה רווחיות ביותר עבורו והחליט לרכוש עוד יחידות. או אז התברר לו שתוקף התשקיף של הקרן הסתיים זה מכבר. מה יכול לעשות זאב היקר?

א. זאב יכול לרכוש יחידות נוספות מקרן הנאמנות.
ב. זאב לא יכול לרכוש יחידות נוספות מקרן הנאמנות וגם לא לפדות יחידות שכן תוקף התשקיף פג.
ג. זאב לא יוכל לרכוש יחידות נוספות אך יוכל לפדות את היחידות המצויות ברשותו.
ד. זאב יוכל להתקשר למנהל הקרן ו/או לנאמן ולבקש את אישורם לרכישה.
ה. רכישת יחידות של קרן נאמנות בהתאם לתשקיף שאינו בתוקף מהווה עבירה חמורה לפי חוק יסוד חופש העיסוק.

18. יוסף טרומפלדור הוסמך זה עתה לעבוד כמנהל תיקים. הוא התקבל לחברה חדשה בית"ר השקעות. יוסף סולד מטבעו – מניגוד עניינים ועל כן בדק מה הם נהלי החברה למצב מעין זה. יוסף בדק בהוראות החברה ומצא כי במסמכי הנחיותיה הפנימיים רשום כי: "לחברה לא תהא כל זיקה לגופים מוסדיים, חברות שמניותיהן מוחזקות על ידה או נכסים פיננסיים למיניהם". החברה לא הוסיפה מה יש לעשות במצב בו מתעוררת זיקה מעין זו שכן הוראה בדבר אי הזיקה פורסמה לעובדיה. האם פעלה החברה כשורה?

א. על החברה לכנס את עובדיה מפעם לפעם ולהדריכם מה יש לעשות במצב של ניגוד עניינים.
ב. בחברה המדוברת, כבכל חברה, עשוי להיווצר מצב של ניגוד עניינים ומכאן שעל כל חברה למסד נהלים שינחו את עובדיה כיצד יש לנהוג במצב זה.
ג. על החברה לשכור יועץ חיצוני שייתן לה אישור כי התנהלותה בנוגע לנוהלי ניגוד עניינים הינם בהתאם להנחיות הרשות לני"ע.
ד. אין כל חובה על חברה להתייחס או להבהיר לעובדיה בקשר עם מצבי ניגוד עניינים.
ה. במצבי ניגוד עניינים על החברה להפסיק את כלל פעולתה התפעולית באופן מיידי.

19. משה לייב לילינבלום הינו יועץ השקעות מדופלם בעל רישיון. לקוחו, מישאל, ביקש כי ירכוש עבורו מניות בשווי שולל של 01,111 לירות. האם יכול לילינבלום לבצע פעולה זו?

א. לילינבלום יכול לבצע פעולה זו ובלבד שיתעד בכתב את פעולתו.
ב. לילינבלום יכול לרכוש ובלבד שסכום הרכישה המקסימלי אינו עולה על הסכום המותר בתקנות.
ג. לילינבלום יכול לרכוש ובלבד שהלקוח התיר לו זאת בכתב ומראש.
ד. לילינבלום לא יכול לרכוש שכן הינו יועץ וכל שמותר לו הינו לייעץ ולא לבצע פעולות בעבור הלקוח.

21. אשר צבי גינצבורג הינו מנהל תיקים משווק, שעובד בשיתוף עם חברות שונות לניהול קרנות נאמנות ורוכש עבור לקוחותיו את הקרנות של החברות עימן עובד הוא בשיתוף. אשר החליט כי מגיע לו עמל על השקעתו בתפקידו, ועל כן גובה הוא מלקוחותיו 1.0% דמי ניהול על התיק המנוהל + 1.10% על רכישה של יחידות של קרנות שעימן אין לו הסכם ניהול + 1.10% על התשואה מהתיק. האם פעל אשר כשורה בגביית עמלות אלו?

א. כלל העמלות אינן נלקחות כדין.
ב. כלל העמלות נלקחות כדין.
ג. מותר לאשר לגבות רק דמי ניהול.
ד. אסור שלאשר יהיה כל קשר או זיקה שהיא לקרנות שהוא רוכש עבור לקוחותיו.
ה. אסור לאשר לגבות 0.01% מהתשואה שכן המדובר בשכר שמותנה ברווח.

22.אשר מחוי הינו מנהל תיקים יועץ. אשר חתם עם לקוחו על הסכם ייעוץ. בהינתן עובדה זו, כיצד על אשר לפעול?

א. מותר לו לבצע פעולות יעוץ בלבד.
ב. אסור היה לאשר לחתום על הסכם יעוץ על הלקוח שכן הוא מוגדר גם כמנהל תיקים.
ג. חלים עליו כלל הכללים והתקנות של יועץ ושל מנהל בעת התקשרותו עם הלקוח האמור.
ד. במידה ואשר הינו יועץ השקעות העובד בבנק, אסור לייעץ בקשר לנכסים פיננסיים שמוציא הבנק בו עובד אשר.

23.מה נכון לגבי הכללת נושא האשראי בהסכם בכתב?

א. מנהל תיקים אינו רשאי, תחת כל תרחיש שהוא, לבצע פעולות באשראי עבור לקוח , שכן המדובר בפעולה מסוכנת ביותר.
ב. מנהל תיקים, חייב לכלול בהסכם בכתב את נושא האשראי עבור הלקוח בין שמדובר על הסכם המאפשר פעולות –באשראי או אוסר עליהן.
ג. מנהל תיקים, אינו מחוייב לכלול בהסכם בכתב את נושא האשראי עבור הלקוח.
ד. יועץ השקעות מחוייב להתיחיס לנושא האשראי במסגרת הסכם בכתב.
ה. משווק השקעות הינו בעל הרישיון היחיד שאינו נדרש להתייחסות לתחום האשראי במסגרת הסכם בכתב.

24. אילו מבין החובות הבאות אינן נכללות בחוק החברות?

א. חובת מינוי שני דח"צים לפחות לחברה.
ב. חובת מנגנון אישורים של עסקאות עם בעל עניין.
ג. אופן אישור עסקאות מיזוג בחברת היעד ובחברה הקולטת.
ד. מינוי או פיטורי מנכ"ל ברוב מיוחד של 1/3 מבעלי המניות באסיפה הכללית.
ה. חובת קיומו של דירקטור אחד לפחות בחברה פרטית.
השאלה הזו כבר לא רלוונטית שכן החוק שונה!

25. אילו מהתשובות שלהן הינן התשובות הנכונות בהתאם לחוק הלבנת הון?

א. על מנהל תיקים לדווח על כל פעולה חריגה לרשות לניירות ערך
ב. אין חובה לדווח על עסקאות חריגות כאשר המדובר בחשבון מנוהל של קרן נאמנות.
ג. על מנהל התיקים לדווח לרשות לניירות ערך על כל פעולה שהיא.
ד. על מנהל התיקים להימנע מלפתוח חשבון ללקוח שמצהיר כי יש בחשבון נהנה וזהותו אינה ידועה לו.
ה. החתמת הלקוח על הצהרת נהנה הנה בכפוף לשיקול דעתו של מנהל התיקים, ככל שזה ימצא לנכון בנסיבות פתיחת החשבון.

25.הברון הירש, הינו יועץ השקעות אשר מקפיד הקפדה יתרה בשמירה על הכללים. הברון הירש נפגש עם לקוח, פנים אל פנים, ואף ממלא פרוטוקול לשיחה. מה על הברון הירש לעשות בסופה של השיחה?

א. עליו להחתים את הלקוח.
ב. עליו לחתום בעצמו, להחתים את לקוחו וכן לתת ללקוח העתק.
ג. עליו להחתים את הלקוח ולתת לו העתק.
ד. עליו להחתים את מנהל סניף הבנק או חברת היעוץ בה הוא עובד וכן לתת העתק ללקוח.
ה. עליו לתייק את הפרוטוקול בתיק הלקוח ולעשות לעצמו תזכורת מוקלטת הכוללת את פרטי השיחה ואת מועדה.

מקווים שהצלחתם!!!

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או עניין נוסף.

פתרון לשאלות החמות בקובץ מטה