ביטוח הוא תחום רחב המכיל בתוכו תתי תחומים רבים, רובם ככולם מציעים אפשרויות תעסוקה אטרקטיביות רבות עבור נשים וגברים בישראל ובעולם כולו. בעוד הרעיון היסודי של ביטוח – תשלום פרמיה שוטפת נמוכה מסוימת על מנת לקבל תשלום גבוה יותר בעתיד במידה ונזקקים לכך, הוא העומד בבסיס עולם הביטוח, בפועל בענפי הביטוח השונים אנו מבטחים דברים שונים תחת תנאים שונים. שניים מענפי הביטוח הגדולים והמרכזיים בעולם הביטוח הם ביטוח פנסיוני וביטוח אלמנטרי. מה מייצגים מושגים אלו, מה ההבדלים ביניהם ומהי מידת הרלבנטיות שלהם לחיינו?

ביטוח פנסיוני

רובם של האנשים מכירים את ענף הביטוח הפנסיוני בשם הדומה והפשוט יותר – פנסיה. במהלך העשור האחרון הוסדר ענף הפנסיה בחוק הישראלי, כך שכיום לכל עובד שכיר מבטיח החוק קרן פנסיה, המהווה למעשה ביטוח פנסיוני.

למה אנו מתכוונים כאשר אנו מכנים את הפנסיה "ביטוח פנסיוני"? ובכן, בשונה ממרבית ענפי הביטוח האחרים, במקרה של ביטוח פנסיוני מדובר בביטוח מפני מצב עתידי אשר עבור כולנו יגיע בנקודת זמן ידועה בעתיד (גיל הפרישה), וברמת וודאות כמעט מלאה. החיסכון לפנסיה הוא ביטוח מפני שהוא למעשה מבטח אותנו מפני המצב בו נהיה בגילאים מתקדמים יותר, בהם מרבית האנשים אינם מסוגלים (או מעוניינים…) לעבוד ולהמשיך ולפרנס את עצמם. לכן, כולנו מפרישים "דמי ביטוח" מדי חודש לאורך כל השנים, על מנת שכאשר נגיע לגיל הפרישה נהיה "מבוטחים" ונהנה מאותו ביטוח פנסיוני, בין אם אנו בריאים ומסוגלים להמשיך לעבוד ובין אם לא.

כפי שניתן כבר להבין, הביטוח הפנסיוני רלבנטי עבור כל אחד ואחת מאיתנו, ומאז הסדרתו בחוק הישראלי השכירים שבינינו גם זוכים להפרשות קבועות לקרן הפנסיה מטעם המעסיקים שלנו. עם זאת, ישנם הרבה מאוד נתונים, פרטים ודרכים שונות לחסוך לפנסיה (היכן מושקע הכסף של הקרן, לכמה סיכון הוא חשוף וכו'), ולכן נוצר המקצוע של ייעוץ פנסיוני, אשר בא לסייע לציבור הרחב לתכנן בצורה מושכלת את החיסכון הפנסיוני שלו.

ביטוח אלמנטרי  

השם "ביטוח אלמנטארי" מתייחס לכלל תחומי הביטוח הנוגעים בביטוח של רכוש מסוג זה או אחר. כך, נכללים תחת ענף זה ענפי ביטוח מוכרים ונפוצים שונים כמו ביטוח רכב, ביטוח תכולה לבית, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח חקלאי, ביטוח נסיעות לחו"ל (המכסה גם נזק לרכוש בעת השהייה בחו"ל) וכו'.

ביטוח אלמנטארי מתבצע על פי פוליסה – חוזה התקשרות בין חברת הביטוח לבין הלקוח, בה נקבעים הפרטים השונים של ההתקשרות – גובה הפרמיה המשולמת, גובה וסוג הכיסוי המתקבל במקרה הצורך, גובה ההשתתפות העצמית בה מחויב המבוטח וכו'.

כפי שאנו יכולים להבין כבר, ביטוח אלמנטרי הוא שם רחב וכולל למגוון סוגים שונים של ביטוח, אשר לפחות חלקם רלבנטיים גם עבורנו. בין אם אנחנו מחזיקים בביטוח לרכב, ביטוח לדירה ולתכולתה, ביטוח לסחורה שאנו מעבירים בים, באוויר או ביבשה במסגרת העסק שלנו או כל ביטוח אחר הקשור לרכוש כלשהו – אנו נכללים תחת קהל הלקוחות של ענף הביטוח האלמנטרי.

קיים הבדל מהותי בין ביטוח אלמנטארי, העוסק ברכוש, לבין ביטוח פנסיוני – כפי שצוין לעיל, ביטוח פנסיוני מגן עלינו מפני מצב כמעט וודאי, מצב אשר כולנו נגיע אליו בסבירות גבוהה יום אחד. בעוד כמעט כל מי שמגיע לגיל מופלג מספיק אכן מאבד את היכולת ו/או הרצון להמשיך ולעבוד ולכלכל את עצמו, גם מי שמעוניין להמשיך לעבוד בהגיעו לגיל הפרישה בכל זאת זכאי לתקבולים מהביטוח הפנסיוני אותו שילם לאורך עשרות שנות עבודה. במקרה של ביטוח אלמנטארי, לעומת זאת, מדובר במצבים אשר אינם צפויים לקרות בוודאות, ואף לא ברמת סבירות גבוהה. למעשה, ברבים מן המקרים הסיכוי לכך שיקרה אותו מצב מפניו אנו מבוטחים הוא נמוך יחסית.

ביטוח אלמנטרי מול פנסיוני מנקודת המבט של תעסוקה בתחום

ומה בנוגע לאפשרויות תעסוקה בתחום? איזה מהתחומים הללו מציע יותר אפשרויות והזדמנויות תעסוקה ארוכת טווח? ובכן, קשה לקבוע כי תחום מסוים אטרקטיבי מבחינה זו יותר מהאחר. כאמור, ביטוח פנסיוני הפך לתחום עשיר ביותר בפעילות בישראל במהלך העשור האחרון. לכן, קיימות הזדמנויות תעסוקה רבות עבור יועצים פנסיוניים, משווקי פוליסות ביטוח פנסיוני, סוכני ביטוח וכו'.

ביטוח אלמנטרי, לעומת זאת, הוא תחום רחב הכולל ביטוחים מפני אינספור מצבים וסיכונים אפשריים. לכן, גם תחום זה רלבנטי עבור אנשים וחברות בכל העולם, ולכן גם כאן אפשרויות התעסוקה הן כמעט אינסופיות. בשני המקרים נדרש לעבור בחינות רלבנטיות מטעם משרד האוצר והממונה על הביטוח, כך שניתן להתחיל ללמוד ולהחליט רק בשלב מאוחר יותר איזה תחום מושך אותך יותר ולאיזה תחום ספציפי לפנות.