לראשונה בישראל, פותחה תכנית ללימודי כלכלת אנרגיה להכשרת מנהלים ובכירים בתחום האנרגיה בישראל – בתחומי הגז, הנפט, יצור חשמל ואנרגיות מתחדשות. התוכנית תספק כלים פרקטיים וידע מעשי הנדרשים לתפקידי ניהול במשק האנרגיה ולהבנת התהליכים והאתגרים הצפויים בעשור הקרוב בענף האנרגיה בישראל ובעולם.
הקורס יועבר על ידי חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, מבכירי המומחים הכלכליים בתחום האנרגיה בישראל, ותשלב הרצאות, תרגילים והרצאות אורח. במסגרת הקורס תינתנה הרצאות פרונטליות ויובאו דוגמאות מעשיות, תוך ניתוח אסטרטגיות הפעילות, האתגרים וההזדמנויות בתחומי יצור החשמל, התעשייה, תחבורה, איכות סביבה, נפט וגז.

מטרות התוכנית:

  • הקניית כלים פרקטיים לתפקידי ניהול בכירים במשק האנרגיה.
  • הקניית ידע פיננסי וכלכלי למטרת ייזום פרוייקטים בתחומי האנרגיה
  • הכרת הרגולציה והמדיניות הממשלתית
  • הכרת השחקנים השונים הפועלים במשק האנרגיה
  • הכרת המגמות הכלכליות בתחומי האנרגיה בישראל ובעולם וזיהוי הזדמנויות
  • הכרת שיקולי מיסוי גז ונפט, ותמלוגים
  • הקניית ידע בהצגת שיקולי כדאיות כלכלית בתחום האנרגיה
  • הקניית ידע בתחום שיקולים לאומיים, עצמאות אנרגטית ואיכות סביבה
  • הכרת מגמות בתחום הביקוש לאנרגיה בישראל והסביבה התחרותית

קהל יעד:
הקורס מיועד להכשרת מנהלים ובכירים בתחום האנרגיה, ומיועד לבכירים בעלי תואר אקדמי מתחומי הכלכלה, המשפטים, הרגולציה והסביבה.
התכנית נועדה להקנות למנהלים ובכירים בתחום כלים תאורטיים ופרקטיים הנדרשים כדי לקחת חלק במהפכת האנרגיה.

מרצים:
סגל המרצים מורכב ממומחים בכירים בתחום כלכלת האנרגיה בישראל. ישולבו גם מרצים אורחים בכירים בתעשיית האנרגיה בישראל ובממשלה

היקף הקורס:
40 שעות אקדמיות – 8 מפגשים.
הלימודים יתקיימו בימי חמישי, בין השעות 17:30-21:30.
הקורס מתקיים בטכניון – מתחם שרונה – תל אביב