על מנת לקחת חלק בניהול החברה, במהלכים אסטרטגיים של החברה ולקבל החלטות מקצועיות, מצופה כיום מדירקטורים לגלות הבנה בצורה מעמיקה בתחומי הפיננסים והעסקים, בתחום המשפטי והניהולי של החברה.

בנוסף, על הדירקטורים להכיר את דרישות הרגולציה וכללי הממשל התאגידי.

האקדמיה לפיננסים של פירמת רו"ח המובילהBDO  זיו האפט מציגה קורס ייחודי לדירקטורים המיועד למנהלים בעלי ניסיון ניהולי מוכח.

 נושאי הקורס:

 • תפקידי הדירקטור/ית בעידן החדש – לאור השינויים המבניים בשוק ההון בישראל.
 • מבנה חברה – דירקטוריון, הנהלה, בעלי המניות – סמכויות ואחריות,  + CASE STUDYS
 • חוק החברות החדש- מבוא , יסודות דיני תאגידים, המהות המשפטית –
 • ארגונים, משולש הכוחות – המשמעויות המשפטיות לדירקטור/ית
 • ניהול- אישי – הדירקטוריון כ"מגרש משחקים" עסקי ההתנהלות בדירקטוריון, פיתוח סגנון אישי כדירקטור/ית –  CASE STUDYS
 • ניהול פיננסי – מבוא לבקרה פיננסית, מאזן , דו"ח רווח והפסד F.R.S
 • ניתוח דו"חות כספיים, ניתוח מאזנים
 • ישיבות דירקטוריון – היערכות, דרכי התנהלות, פרוטוקול CASE STUDYS
 • ועדת ביקורת הדירקטוריון – חשיבותה והשפעותיה, ביטוח דירקטורים .
 • חובת האמונים של נושאי משרה, האחריות האזרחית, האישית והפלילית של הדירקטור/ית
 • היערכות הדירקטוריון לגיוס משקיעים ,+ CASE STUDY   "תעלולים פיננסיים"  של נושאי משרה
 • ניהול סיכונים בראי הדירקטור/ית + CASE STUDY
 • "ארגז הכלים" של הדירקטור/ית
 • שיווק עצמי של דירקטור/ית – כיצד להיכנס לדירקטוריון ?

הקורס הינו יישומי וממוקד, מיועד למשתתפים בעלי ניסיון ניהולי מוכח.

ניהול הקורס:
מר קותי  לוריא  – קותי לוריא ( M.B.A). מוביל את התוכנית לדירקטורים באוניברסיטה במרכז הארץ.יו"ר דירקטוריון קבוצת "ניהולית" בע"מ, דירקטור ויועץ לדירקטורים ודירקטוריונים.

 

 היקף הקורס :
 8 מפגשים חד שבועיים.