שיעור תאריך 07.01.19>>

שיעור מתאריך 28.01  – חלק א>>  חלק ב>>   חלק ג>>  חלק ד>>

שיעור 30.01.19 – חלק א>> חלק ב>>   חלק ג>>  חלק ד>>

שיעור מתאריך 28.02 – חלק א>>  חלק ב>>  חלק ג>>  חלק ד>>