הרשמה מהירה לבחינות הרשות לניירות ערך :

כלכלה, מימון וסטטיסטיקה, חשבונאות, אתיקה ודיני ניירות ערך, מקצועית א ומקצועית ב',

 

הרשמה מהירה לבחינות משרד האוצר :

יסודות הביטוח, גמר פנסיוני, אלמנטרי