תלמידים יקרים,

הקובץ לפניכם הינו קובץ פתרון  הבחינה אשר בוצעה ביום ראשון 05.06.17 בפיננסית א'.
נשמח לעמוד לרשותכם בקורסים נוספים ומרתונים לבחינות המועצה במקצועות הבאים :

 

 

בהצלחה לכל הנבחנים !
צוות האקדמיה לפיננסים