קורס הכנה ולימוד של כל החומר לבחינת מועצת רואי חשבון בחשבונאות פיננסית א עם דגש על פינות בחומר שלא נלמדו בתואר ושחשוב לדעת לבחינה, שיטות "פסיכומטרי" לפתרון יעיל של השאלות תוך הבנת, איתור המסיחים ומציאת התשובה הנכונה בצורה מהירה ויעילה.

מתכונת הקורס:

14 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות והמרתון הוא 8 שעות אקדמיות

סקירה תמציתית של עיקרי החומר התיאורטי לרבות תקינה רלוונטית והקדשת מרבית הזמן לתרגול מעשי של שאלות מבחינות מועצה קודמות.

מרכזת אקדמית : רו"ח יוליה לוי

סילבוס הבחינה מאתר מועצת רואי החשבון >>

מאגר בחינות קודמות של מועצת רואי החשבון>>

לפתרון בחינות המועצה האחרונות בפיננסית א – מאי 2019>>

לפתרון הבחינה שנערכה בדצמבר 2018>>