קורס הכנה ולימוד של כל החומר לבחינת מועצת רואי חשבון בחשבונאות פיננסית א עם דגש על פינות בחומר שלא נלמדו בתואר ושחשוב לדעת לבחינה, שיטות "פסיכומטרי" לפתרון יעיל של השאלות תוך הבנת, איתור המסיחים ומציאת התשובה הנכונה בצורה מהירה ויעילה.

מתכונת הקורס:

10 מפגשים בני 4 שעות מלאות כל אחד + מפגש תירגול מסכם לקראת בחינה בן 10 שעות מלאות.
סקירה תמציתית של עיקרי החומר התיאורטי לרבות תקינה רלוונטית והקדשת מרבית הזמן לתרגול מעשי של שאלות מבחינות מועצה קודמות.

מרכזת אקדמית : רו"ח יוליה לוי

לפתרון בחינות המועצה האחרונות בפיננסית א>>