הדרך לקבלת רישיון סוכן ביטוח היא תהליך שחייבים לעבור כל גבר או אישה המעוניינים לעסוק הן בעולם הביטוח עצמו כסוכני ביטוח, והן בעולם הביטוח הפנסיוני – הלהיט החדש בשנים האחרונות בעולם הפיננסים הישראלי ובשוק התעסוקה, עקב ההסדרה בחוק של תחום הפנסיה המבטיחה כי כל העובדים והעצמאיים במשק אכן יחסכו לגילאי הפרישה. מהי הדרך המלאה לקבלת רישיון סוכן ביטוח, הן עבור חסרי כל ניסיון בתחום או בתחומים קשורים והן עבור מי שמגיע עם רקע מסוים?

מבחני הרשות לניירות ערך והממונה על הביטוח ופטורים אפשריים

הדרך לקבלת רישיון סוכן ביטוח כוללת שני מרכיבים עיקריים – מעבר מספר בחינות מטעם מוסדות המדינה הרלבנטיים ותקופת התמחות בת שישה חודשים. רק לאחר השלמת שני התנאים הללו ניתן לקבל את הרישיון הנכסף, המאפשר לעסוק בעולם הביטוח, הן האלמנטרי והן הפנסיוני, באופן עצמאי ומקצועי.

הבחינות הנכללות בדרישות לקבלת רישיון סוכן ביטוח נחלקות גם הן לשני חלקים עיקריים – בחינות יסוד ובחינות גמר. לאחר השלמת שלב בחינות היסוד ניתן כבר להתחיל את שלב ההתמחות, ובמקביל לשלב זה (או לאחר סיום ששת חודשי ההתמחות) להשלים את בחינות הגמר.

בחינות היסוד כוללות מספר בחינות כלליות יחסית בנושאים מעולם הכלכלה והפיננסים הקשורים ישירות לעבודתו השוטפת של סוכן הביטוח – מדובר בבחינות ביסודות הכלכלה והחשבונאות, סטטיסטיקה ומימון ויסודות הביטוח. כל אחת מהבחינות הללו, ומהקורסים הייעודיים המכינים את התלמידים לקראתן, כוללות רקע נרחב ומעמיק יחסית באותו תחום, כאשר בחלק מהמקצועות קיימת יותר ירידה לפרטים, חישובים וכו'. בגדול, מדובר ברקע בסיסי והכרחי לעבודתו של כל סוכן ביטוח, והקניית הרקע הזה כבסיס להמשך למידה והתפתחות עצמאיים היא הרעיון הכללי העומד מאחורי בחינות אלו.
אנשים המגיעים עם רקע באחד ממקצועות אלו (חשבונאות, כלכלה, ניהול, מתמטיקה וכו') זכאים לרוב לפטור מחלק מהבחינות. במסגרת לימודים לתואר ראשון בכלכלה וניהול, למשל, עוברים הסטודנטים קורסים ביסודות הכלכלה, החשבונאות וסטטיסטיקה ומימון, כך שבוגרי תואר מסוג זה זכאים לרוב לפטורים משלושת הבחינות הללו.
גם עבור מי שמגיע ללא כל רקע, מדובר במסלול ישים, במיוחד אם לומדים את החומר ומתכוננים לבחינות בצורה טובה ויסודית, למשל באמצעות קורס הכנה ייעודי…

התמחות בתחום וקורסי גמר

לאחר סיום שלב בחינות היסוד, ניתן כאמור להתחיל בהתמחות הנדרשת לצורך קבלת הרישיון. תקופת ההתמחות הנדרשת הקבועה בחוק עומדת כיום על שישה חודשים. על מנת להתחיל בהתמחות יש למצוא מקום התמחות ו"מאמן" לתקופה זו ולחתום על ההצהרות הנדרשות בפני עורך דין.
במקביל לתקופת ההתמחות ניתן כבר לגשת לבחינות הגמר הרלבנטיות. אלו הן בחינות בנושאים מתקדמים יותר, אשר חותמות את הכשרתו התיאורטית של סוכן הביטוח העתידי. בחינות הגמר הנדרשות לצורך קבלת רישיון סוכן ביטוח משתנות על פי התחום המסוים אליו פונים –

עבור רישיון סוכן ביטוח פנסיוני נדרשת בחינת גמר פנסיוני ובחינה המכונה "מקצועית א'" ועוסקת בעולם ניירות הערך (ומועברת מטעם הרשות לניירות ערך).
עבור רישיון סוכן ביטוח אלמנטרי או "כללי" נדרשות בחינות גמר בביטוח רכוש ובחינה נוספת בביטוח תאונות.

סוג שלישי של רישיון סוכן ביטוח הוא סוכן ביטוח ימי, ועבור רישיון זה נדרשת גם בחינת גמר בענף ביטוח ימי.

מרבית בחינות הגמר בתחום הביטוח מועברות מטעם הממונה על הביטוח, החיסכון ושוק ההון במשרד האוצר.
כאמור, לימודי ביטוח או קורס ביטוח ממוקד כהכנה לבחינה הם הדרך המומלצת והבטוחה ביותר לגשת לתהליך קבלת רישיון סוכן ביטוח. לימודים אלו הופכים את המסלול לפשוט, קל והרבה פחות מלחיץ…