ערכם של מדדים שונים הם מהנתונים המרכזיים והבולטים ביותר לעין בעולם המסחר הבורסאי. בכל אתר חדשות כלכליות או עדכון במהדורת חדשות הערב אנחנו זוכים להצצה במדדים השונים, וקל לקבל את הרושם כי ערכו של המדד – המספר המייצג את גובהו הנוכחי, הוא הנתון העיקרי והיחידי החשוב בנוגע למדד זה. מהם בעצם מדדי מניות בשוק ההון, מה מייצגים בעצם הנתונים אודות גובהו הנוכחי של המדד והאם זהו הנתון הרלבנטי היחידי אליו יש להתייחס בהקשר למדדים?

 

קבוצות של מניות מסדר גודל או מתחום מסוים – מדד מניות

נתחיל בהבהרה בנוגע למושג "מדד מניות" – מושג זה מתייחס לקבוצות של מניות אשר קשורות אחת לשנייה מפאת גודלן היחסי בשוק, או מפאת שיוך סקטוריאלי (כולן מניות של חברות מתחום מסוים). דוגמה לקבוצת המדדים הראשונה היא מדד תל אביב 35 – מדד המקבץ בתוכו את 35 החברות הגדולות ביותר במשק הישראלי. דוגמה למדד השני היא מדד תל אביב טכנולוגיה – מדד אשר מייצג את שינוי מחירי החברות הציבוריות המגיעות מענפי הטכנולוגיה ונסחרות בבורסה של תל אביב.
מכיוון שמדדי המניות השונים מייצגים את השינויים המצרפיים במחיריהן של קבוצות גדולות ומרכזיות של מניות, טבעי לראות בגובה המדד ובשינויים שקורים בו אינדיקטור רב עוצמה למצב השוק ולמגמה הנוכחית או הצפויה. בעוד גובהם של המדדים העיקריים אכן מספקים כמובן מידע חשוב אודות מצב השוק, מגמות נוכחיות וכו', סוחרים רבים מייחסים לגובה המדד עצמו חשיבות רבה כל כך עד כי הם מתעלמים מגורם חשוב לא פחות – הרכב המדד, או תוכנו.

 

משקל שונה לכל מניה במדד

הנקודה שחשוב להבין ולהפנים בהקשר לגובה המדד ותוכנו (או הרכבו) היא כי המדד עצמו אינו נקבע כממוצע פשוט של שעריהן הנפרדים של המניות הנכללות במדד. תחת זאת, לכל מניה משקל שונה במדד, בהתאם כמובן לגודלה של אותה חברה אותה מייצגת המניה. במדד תל אביב 35, לדוגמה, לא כל מניה מהווה שלושה אחוזים מגובה המדד, אלא לחברות הגדולות משקל רב יותר בהשפעתן על גובה המדד.
נקודה זו אינה רק אנקדוטה סטטיסטית – מדובר בנקודה מרכזית ומהותית בה חייבים להתחשב כאשר מנסים להבין מה קורה בשוק, ומה משמעותם של שינויים אלו או אחרים שאנו מזהים בגובה המדד. כאשר מתחשבים בהרכב המדד, ולא רק בערכו הנומינאלי, ניתן לנתח שינויים ואירועים המתרחשים בשוק בצורה שונה ולהגיע למסקנות יותר מושכלות ופחות אימפולסיביות.
לדוגמה, במקרים רבים בהם ניתן לראות קפיצה, או עלייה עקבית יחסית לאורך כמה שבועות בגובהו של מדד מסוים, ניתוח המתחשב בהרכב המדד (ולא רק בעלייה בערכו הכולל) יכול לבאר את הסיבות לעלייה. למשל, במקרים רבים כאלו אחת או שתיים מהחברות הגדולות ביותר במשק (או בקבוצה המיוצגת באותו מדד) חוות כמה שבועות או חודשים מוצלחים במיוחד. העלייה בערכן ובערך המניות הספציפיות שלהן גוררת את המדד כולו כלפי מעלה, מפני שמשקלן באותו מדד גבוה יחסית. אך חברה או שתיים שחוות תקופה מוצלחת של צמיחה אינן בהכרח מעידות על השוק כולו. במקום לקבל את רושם השווא שהשוק כולו נמצא במגמת עלייה עוצמתית ויציבה, ניתוח מושכל יותר המתחשב בהרכב המדד והסיבות לעלייתו יגיע למסקנה זהירה ומתונה יותר מאשר ניתוח אשר מתחשב בגובה המדד בלבד (ניתוח זה יביא אותנו למסקנה מוטעית ואופטימית יתר על המידה).

לסיכום, גובה המדד הוא פרמטר אחד בלבד, חשוב ככל שיהיה, למצב השוק ולמגמה הצפויה. התחשבות גם בהרכב המדד ובאופן חלוקת המשקל של המניות השונות יכול לחשוף בפנינו תמונה מפורטת ומעמיקה יותר של מצב השוק, ולאפשר לנו להגיע למסקנות מושכלות ונכונות יותר.