למה חשוב לפזר את ההשקעות ומתי כדאי להגדיל את הרכיב המנייתי בתיק ההשקעות? איך נשקיע בתקופה של אי וודאות בשווקים ועוד איזה שימוש ניתן לעשות במק"מ?

 

לזהות הזדמנויות:

כלל ראשון בניהול השקעות: כשאחד מאפיקי ההשקעה יורד באופן חד כתוצאה משינוי סנטימנט המשקיעים, בדרך כלל נוצרות הזדמנויות השקעה וזאת בתנאי שהירידות לא היו מוצדקות. ישנם מקרים רבים שבהם ירידות באפיק השקעה זה או אחר עשויות להיות מוצדקות ועדיין לא נראה בהם תחתית אך יש לבחון אם כתוצאה מבהלה של המשקיעים נוצרו הזדמנויות השקעה. חשוב לזכור שכלל זה עובד גם הפוך. ככל שיותר משקיעים יזהו את ההשקעה כך יתמעטו להן ההזדמנויות.

 

חשוב לפזר:

פיזור ההשקעה הינו רעיון טוב בכל אפיק השקעה. הפיזור חייב להיות מקסימאלי על מנת שירידה חדה בנייר ערך כזה או אחר לא תעיב על התשואה הכוללת המתקבלת בתיק ההשקעות. אותו הכלל נכון לגבי פיזור השקעות גיאוגרפי וסקטוריאלי. פיזור זה הינו הכרח בכל תיק השקעות.

 

היזהרו ממלכודות דבש:

לא תמיד האג"ח עם התשואה הגבוהה ביותר הוא האג"ח הטוב ביותר ולעיתים ההיפך הוא הנכון. לעיתים אגרות חוב עם תשואות גבוהות עשויות להיות מלכודת דבש ויש לנתח נכון את היחס בין הסיכוי להשגת התשואה לבין הסיכון הכרוך בהשקעה. במילים אחרות, העובדה שאג"ח נושאת תשואה גבוהה המבטיחה רווח הון גדול לא צריכה להיות הגורם המניע להשקעה.

 

השקעה בתקופת אי וודאות:

בתקופות של אי וודאות והאטה נעדיף להגדיל את הרכיב המנייתי של חברות הערך על פני חברות הצמיחה. יש לצפות לפגיעה חדה יותר בפעילותם של חברות צמיחה המבססות את צמיחתם הגבוהה על הגידול בפעילות הכלכלית מאשר חברות ערך. שלושה משתנים עיקריים שיש לבדוק בחברות ערך.
המשתנה הראשון הוא תשואת הדיבידנד שרצוי שתהיה גבוהה מ-3%. משתנה נוסף אותו אנו בוחנים הוא קצב גידול הדיבידנדים לאורך תקופה רציפה של לפחות 5 שנים. חשוב לנו לראות שהנהלת החברה מחויבת לחלוקת רווחים ושאלו נמצאים במגמת עליה. המשתנה האחרון והחשוב בבואנו לבחון חברות ערך הוא הפיזור העסקי והגיאוגרפי של החברה. ככל שלחברה פעילות גלובאלית רחבה יותר וככל שפעילותה מגוונת יותר כך היא פחות פגיעה להאטה באזור גיאוגרפי כזה או אחר.

 

מתי להגדיל את הרכיב המנייתי בתיק ההשקעות?

כדאי להגדיל את הרכיב המנייתי אימתי שמעריכים ששוק המניות יעלה. השאלה היא מה הם המשתנים המצביעים על כך? התשובה לכך רחבה מאוד אבל חשוב מאוד להסתכל על מכלול הנתונים לפני שמגדילים את הרכיב המנייתי בתיק. למשל, חשוב להבחין האם השוק נמצא בתנאי ריבית בסיס יורדת. שוק המניות מעדיף סביבת ריבית יורדת. אך אין בכך לבטל כלל וכלל נתונים חשובים אחרים כמו נתוני מאקרו המתפרסמים על המשק. ישנה חשיבות גבוהה לנתוני מאקרו וככל שאלה טובים הם משפיעים על החברות שנהנות מהפריחה הכלכלית.

עוד נתונים חשובים כמו דירוג המדינה על יד חברות הדירוג הבינלאומיות עשויות לתרום לעליות או להביא לירידות. אם נתקלתם בהורדת דירוג על ידי חברת דירוג בינלאומית רצוי להתחיל להיות עם יד על הדופק בכל הקשור לשוק המניות. כדאי לבחון גם את המצב הגיאופוליטי השורר בארץ בה משקיעים. ככל שהמצב הביטחוני, מדיני ופוליטי יציב כך גוברת כדאיות ההשקעה בשוק המניות.

המשתנה האחרון ואולי החשוב מכולם הוא להבחין במגמות עולמיות. היות שאנחנו חיים בכפר גלובלי קטן וירידות בבורסה אחת עשויות להביא לירידות בבורסה אחרת בקצה השני של העולם יש חשיבות יתרה לזהות מגמות עולמיות ולהבינן בטרם מגדילים או מקטינים חשיפה למניות. לסיכום נאמר שהחלטה באם להגדיל את הרכיב המנייתי נושאת בחינה של מגוון נתונים אותם יש לקחת בחשבון טרם ההחלטה.

 

מק"מ, מה?

מק"מ (מלווה קצר מועד) הוא סוג של אגרת חוב המונפק על ידי בנק ישראל אחת לתקופה ומגלם בתוכו את ציפיות הריבית לטווח קצר של בנק ישראל. המק"מ מוגדר על ידינו ככלי השקעה חסר סיכון הניתן לתקופה לפדיון של עד שנה ולכן התשואה הנגזרת ממנו נמוכה ביחס לאגרות חוב אחרות.
שתי נקודות מעניינות בנוגע לכלי השקעה זה. ראשית, הוא יכול להיות כלי מצוין למדידת האינפלציה הצפויה כאשר משווים אותו לאגרת חוב הגליל של ממשלת ישראל. הפער בין שני האגרות מגלם את האינפלציה הצפויה במשק ל-12 החודשים הקרובים. שנית, גם במק"מ ניתן להגיע לרווחי הון וליהנות מתשואה עודפת על השוק במקרים מסוימים.

למשל, אם בידינו מק"מ הנושא ריבית של 4.4% והחל תהליך של הורדת ריבית על ידי בנק ישראל. במקרה כזה אם נמשיך להחזיק במק"מ אנחנו צפויים לקבל ריבית עודפת בגובה הורדת הריבית על פני אלה שירכשו את המק"מ הבא בסדרה. במילים אחרות, אם הריבית ירדה ב-1% לאורך הזמן ואנחנו המשכנו להחזיק את המק"מ נקבל ריבית גבוהה בכ-1% על פני הריבית הנהוגה במשק. מימוש הרווח יבוא אימתי שנמצא אלטרנטיבה טובה יותר. מצד שני, העלאת ריבית עשויה לגרום להפסדי הון ואז כדאי למכור בשורט את המק"מ וליצור רווח הון גם במקרה של העלאת ריבית.

 

זיהוי מגמות כלכליות:

בשוק ההון ישנם מדדים רבים המייצגים את החברות הנסחרות בהן. למשל, מדד שיכול לשמש אותנו לצורך פיזור גיאוגרפי הוא מדד ה-MSCI העולמי. מדד זה מורכב מהחברות הגדולות בעולם על פי ה"סחורה הצפה" כיום. כלומר, לכל מדינה יש משקל במדד על פי גודלה. האתגר של מנהל ההשקעות הוא לזהות את תמונת מדד ה-MSCI העולמי בעוד חמש שנים עוד היום.

 

ומה עם סיכון המטבע?

כאשר אתה משקיע בחו"ל אתה חשוף לשינויי מטבע. כלומר, אם המטבע של המדינה בה השקעת נחלש למול השקל אזי הפסדת תשואה. למשל, הדולר נחלש מאוד בשנה האחרונה ושחק את התשואה המתקבלת בחו"ל. לכן, יש לקיים פיזור גם ברמה המטבעית על מנת שלא נהיה חשופים לתנודה של מטבע אחד שירד בחדות.